רזא דשבתי (אטון)

From ויקישיבה
(Redirected from רזא דשבתי)
Jump to navigation Jump to search

רזא דשבתי הינו ספר מתוך שלושת הספרים הנמצאים בספר תולדות חכמי ירושלים (שני חלקים) חלק א' ספר א. כתר יצחק. ספר ב. רזא דשבתי. ספר ג. רזי דשמואל.

ר' שבתי אטון (נולד בשבת וחג שמחת תורה כ"ב בתשרי ה'תרפ"ו 10 באוקטובר 1925 - ונפטר ביום שישי ערב שבת קודש י"ב שבט ה'תשס"ו, 10 בפברואר 2006). בחלק רזא דשבתי מובאים תולדות חייו של ר' שבתי אטון, עם תמונות צבעוניות בסוף הספר.

המחבר רמז בסוף אלו הספרים, כתר יצחק, רזא דשבתי, רזי דשמואל, את השם הקדוש לק"י היוצא מראשי תיבות הפסוק (בראשית מט, חי) לִ'ישׁוּעָתְךָ֖ קִ'וִּ֥יתִי יְ'הֹוָֽה... שכל הגאולה תלויה בציפיה לישועת השם ושאילה ראשונה ששואלים לו לאדם לאחר אריכות ימיו ושנותיו, צפית לישועה, כדברי הגמ' (שבת לא, א), אמר רבא בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו, נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, עסקת בפריה ורביה, צפית לישועה וכו'....

הודפס בירושלים ה'תשס"ז, מהדורא שניה ירושלים ה'תשע"ט, מוֹצִיאוֹ לְאוֹר עוֹלָם הרב שלמה כהן, בעל חנות ספרי קודש יריד הספרים ירושלים.

רזא דשבתי (פרנקל)[edit]

קיים ספר נוסף בשם זה שהקדימו רזא דשבתי (פרנקל) והם מפתחות על התלמוד בבלי לזכרו של מהדיר הרמב"ם הרב שבתי פרנקל מבני ברק.