אנשי כנסת הגדולה

From ויקישיבה
(Redirected from כנסת הגדולה)
Jump to navigation Jump to search
ערך זה עוסק בבית דינו של עזרא הסופר. אם התכוונתם לפירוש על השולחן ערוך, עיינו בערך רבי חיים בנבנשתי.

מועצת נביאים וחכמים שנוסדה על ידי עזרא הסופר באסיפה הגדולה שכינס בירושלים בעלותו מבבל.


אנשי כנסת הגדולה תיקנו תקנות גדולות וחשובות לחיזוק התורה והאמונה. בין ראשוני אנשי כנסת הגדולה נימנו: חגי הנביא, זכריה הנביא, מלאכי הנביא, דניאל, חנניה, מישאל, עזריה, נחמיה בן חכליה, מרדכי היהודי, זרובבל בן שאלתיאל ועוד הרבה אחרים. מספר אנשי כנסת הגדולה היה מאה ועשרים, ויש אומרים: שמונים וחמשה. תקופתם נמשכה כמאתיים שנה עד שמעון הצדיק, שהיה האחרון שבהם.

אנשי כנסת הגדולה לאברבנאל הם י"ב חגי זכריה מלאכי זרובבל מרדכי בלשן עזרא יהושע בן יהוצדק שריה רעליה מספר בני (עיין נחמיה ט') רחום בענה נחמיה בן חכליה, והרמב"ם צרף עמהם (דניאל) חנניה מישאל ועזריה, ואברבנאל לא הסכים עם הרמב"ם בזה. ונלוו אליהם חכמים אחרים עד שהיו ק"כ, והם קבלו מנביאים. ולדעת אברבנאל קבלו מיחזקאל ותקנו סדר תפלות כדאיתא במגילה פרק הקורא (דף יח.) קיימת מחלוקת אם היו כולם באותו זמן, או שהיו על פני כמה דורות. ואחרון שבהם היה שמעון הצדיק. תבנית:סדר הדורות, ג' ת"ח


בגמרא (יומא סט, ב) מובא: למה נקרא שמם אנשי "כנסת הגדולה"? שהחזירו את העטרה ליושנה. משה אמר: "האל הגדול הגבור והנורא"; בא ירמיה ואמר: נכרים מקרקרים בהיכלו - איה נוראותיו? ולא אמר: "הנורא"; בא דניאל ואמר: נכרים משתעבדים בבניו - היה גבורותיו? ולא אמר: "הגבור"; באו אנשי כנסת הגדולה ואמרו: אדרבא! זוהי גבורתו... ואלו הן נוראותיו, שאלמלא מוראו של הקב"ה היאך יכולה אומה אחת להתקיים בין האומות? - והחזירו את העטרה ליושנה ואמרו: "האל הגדול הגבור והנורא".

רשימת אנשי כנסת הגדולה[edit]

רשימת כל חברי אנשי כנסת הגדולה: 1.עזרא 2.חגי הנביא 3.זכריה הנביא 4.זרובבל בן שאלתיאל 5.מרדכי היהודי 6.נחמיה בן חכליה 7.צדקיה 8.שריה 9.עזריה 10.ירמיה 11.פשחור 12.אמריה 13.מלכיה 14.חטוש 15.שבניה 16.מלוך 17.חרים 18.מרמות 19.עובדיה 20.דניאל 21.גנתון 22.ברוך 23.משולם 24.אביה 25.מימין 26.מעזיה 27.בלגי 28.שמעיה 29.וישוע בן אזניה 30.בנוי 31.קדמיאל 32.שבניה 33.הודיה 34.קליטא 35.פלאיה 36.חנן 37.מיכא 38.רחוב 39.חשביה 40.זכור 41.שרביה 42.שבניה 43.הודיה 44.בני 45.בנינו 46.פרעוש 47.עילם 48.זתוא 49.בני 50.בוני 51.עזגד 52.בבי 53.אדוניה 54.בגוי 55.עדין 56.אטר 57.חזקיה 58.עזור 59.הודיה 60.חשום 61.בצי 62.חריף 63.ענתות 64.נובי 65.מגפיעש 66.משולם 67.חזיר 68.משיזבאל 69.צדוק 70.ידוע 71.פלטיה 72.חנן 73.עניה 74.הושע 75.חנניה 76.חשוב 77.הלוחש 78.פלחא 79.שובק 80.רחום 81.חשבנה 82.מעשיה 83.ואחיה 84.חנן 85.ענן 86.מלוך 87.חרים 88.בענה 89.מריה 90.יהוחנן 91.יונתן 92.יוסף 93.עדנא 94.חלקי 95.משולם 96.זכרי 97.פלטי 98.שמוע 99.יהונתן 100.מתני 101.עוזי 102.קלי 103.עבר 104.חשביה 105.נתנאל 106.חנניה 107.זכריה 108.משולם 109.ישוע בן קדמיאל 110.מתניה 111.בקבוקיה 112.עובדיה 113.משולם 114.טלמון 115.עקוב 116.ישוע 117.כנני 118.חשבניה 119.פתחיה 120.שמעון הצדיק

הקודם:
עזרא הסופר
מעתיקי השמועה הבא:
שמעון הצדיק
הקודם:
נביאים
השתלשלות התורה שבעל פה הבא:
זוגות