תרומת הדשן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
ערך זה עוסק במצות הרמת הדשן מעל המזבח. אם התכוונתם לספרו של רבי ישראל איסרלין, עיינו בערך תרומת הדשן (ספר).

מצוות תרומת הדשן היא הרמת חלק מן הדשן מתוך המוקד שעל המזבח, ונתינתו במזרחו של כבש המזבח.

העבודה בבית המקדש התחילה בכל יום עם עלות השחר ב"תרומת הדשן". הכהן התורם היה טובל, לובש בגדי כהונה פחותים, מקדש ידיו ורגליו, נוטל מחתה עשויה כסף, ממלאה באפר כשיעור מלוא הקומץ מתוך המוקד שעל המזבח ונותנו במזרחו של כבש המזבח.