תנאי בית דין

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תנאי שאינו נובע מהסכם הצדדים, אלא מחיוב שנקבע על ידי בית הדין.


ישנם דברים שהצדדים חייבים בהם, למרות שהם לא הוזכרו בהסכם שביניהם ולא פורשו בשטר, ורואים אותם כאילו נאמרו ונכתבו במפורש על ידי הצדדים, לפי שבית דין קבעו את חיובם.


מטרות רבות ישנם לתנאי בית דין, ותנאים אלה מצויים בתחומים רבים בהלכה.


לדוגמא: כתובת אשה, היא תנאי שאינו נובע מהסכם הצדדים אלא מחיוב שנקבע על ידי בית הדין, והחיובים שבה מחייבים את הבעל אפילו אם הם לא נכתבו בכתובה. ולכן, גם מי שלא כתב כתובה לאשתו, או שאבד שטר הכתובה, אין הבעל נפטר משום כך מחיובי הכתובה, משום שחיובי הכתובה נקבעו על ידי בית הדין.