תמורת עולה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בהמה של חולין שהומרה בזכר-בבהמה שהוקדש לקרבן עולה, שדינה כדלהלן: אם התמורה היא זכר, דינה כדין העולה, שטעונה הפשט וניתוח, ונקטרת כולה על האש שעל גבי המזבח; ואם התמורה היא נקבה, דינה הוא, שתרעה עד שיפול בה מום ותמכר ויקנה בדמיה עולה.