Difference between revisions of "תמורת אשם"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 4: Line 4:
  
  
 
+
[[קטגוריה:אשם]]
 
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]
 
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]
 
[[קטגוריה:תמורה]]
 
[[קטגוריה:תמורה]]

Revision as of 00:35, 4 May 2011

תמורת אשם היא בהמה של חולין שהומרה בזכר-בבהמה שהקודש לקרבן אשם (בין שהתמורה זכר בין שהיא נקבה), שדינה הוא, שתרעה עד שיפול בה מום ותמכר ויפלו דמיה לתיבה שבמקדש, שממעותיה קונים עולות נדבה.