תלוי לתרומה, נשפך לחטאת

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כל ספק טומאה, שאם נולד בתרומה, הרי היא "תרומה תלויה", כלומר, שלא אוכלים אותה ולא שורפים אותה, אם נולד אותו ספק במי חטאת או באפר חטאת, הרי הם נשפכים.


הטעם לכך הוא: לפי ש"תרומה תלויה" אסור לאבדה, שמא טהורה היא, מה שאין כן "מי חטאת" או "אפר חטאת", מכיון שאינם ראויים להזאה, אין בהם קדושה, ולכן מותר לשופכם.