תולעים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Nuvola apps kcmpartitions.png יש להשלים ערך זה
ערך זה עשוי להיראות מלא ומפורט, אך הוא אינו שלם, ועדיין חסר בו תוכן מהותי. הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. ראו פירוט בדף השיחה.

תולעים הם בעלי חיים קטנים רוחשים.

איסור אכילת תולעים[edit]

נאמר בתורה (ויקרא יא, מג-מד): "אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ולא תטמאו בהם ונטמתם בם. כי אני ה' אלקיכם והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני, ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומש על הארץ". בפסוקים אלו, התורה אוסרת עלינו לאכול חרקים מסוגים שונים: רמשים, תולעים, זבובים וכדומה.

ה"אור החיים" בפירושו לפסוקים אלו כתב: "שבא הכתוב להודיע, כי האוכל מהשרצים נעשה נפשו עצמו שרץ, והוא אומרו: 'אל תשקצו את נפשותיכם', פירוש: לא תעשו את נפשותיכם שקץ, ובמה? בכל השרץ השורץ על הארץ, כשתאכלו אותם".

לעתים קרובות עלולים להימצא במאכלים חרקים שונים. חובה עלינו לשים לב ולהיזהר שלא נבלע את החרקים עם האוכל שאנו אוכלים. יש לנקוט באמצעי זהירות כדי שלא נכשל באיסורי תורה חמורים אלו.

בספר פרי חדש (יו"ד סימן פד סעיף קטן ג) מובא: "כה אמר חזקיה: לא אוכל להתאפק מלהזכיר ולהודיע לעם חומר איסור התולעים, לפי שנעשה קל בעיני הבריות, וכיון שעבר אדם עבירה ושנה בה, נעשית לו כהיתר, ואין איש שם על לב, מבלי לב דשו ביה רבים וגדולים, ואפילו החכמים והיחידים אינם נזהרים כראוי.. נמצא שכל האוכל תולעים או נמלים וכיוצא, חייב על כל תולעת או נמלה חמש מלקויות, ואם היו זבובים או יתושים חייב שש מלקויות, והחמירה תורה בזה בהרבה לאוין ומלקויות, להיות שהוא איסור מצוי מאוד בפירות, בירקות, וקטניות, ברוב מיני מאכלים, ואי אפשר להזהר מלהכשל בהם אם לא בזריזות גדולה, לפיכך הוצרך הכתוב לזרז ביותר ולהרבות לאוין באיסור שרץ הארץ. ומעתה כל אדם יזדרז בעצמו מלהכשל באיסור זה, וגם לדרוש ברבים חומר איסורו כי היכי דליפרשו מיניה".

בספר "חכמת אדם" (כלל לח, כ) מובאת עצה המסייעת מאוד למניעת מכשול: "ראוי לאדם להסתכל במה שאוכל, ועל ידי זה ינצל מכמה תולעים, ומעיד אני עלי שכמה וכמה פעמים ניצלתי על ידי זה ברוך השם".

התולעת במקדש[edit]

עץ שנפלה בו תולעת[edit]

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקישיבה ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.

תולעת שמיר[edit]

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקישיבה ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.

התולעת בעשיית פרה אדומה[edit]

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקישיבה ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.

עם ישראל משול לתולעת (תולעת יעקב)[edit]

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקישיבה ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.