תולדות כף החיים (סופר)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ספר תולדות כף החיים חלק א' - Book, History of the Cape of Life, מביא בקצרה ותימצות את תולדות חיי רבי יעקב חיים סופר (הראשון), רב, איש תלמוד, מקובל, וסופר סת"ם.

הספר יצא מבית הדפוס בח' אלול בחודש הרחמים והסליחות שנת ה'תש"ע[1].

בראש הספר כתב המחבר בן נינו חכם וסופר עתיר ופטיר בזה הלשון: נתחבר בחמלת השם יתברך עלי על ידי אברהם אליעזר סופר ב"ר ר' יעקב חיים סופר (השני), בחודש כסלו שנת ה'תש"ע (דצמבר שנת 2009 וינואר שנת 2010).

פרק א'. מביא את קורות חיי יהודי עיראק וחכמיה ומתולדות רבי עבדאללה סומך ותלמידו הרי"ח הטוב, נלקט ונערך מספר הליכות עולם (השני) ועוד.

פרק ב'. מביא את תולדות כף החיים בקצרה מלוקט מלוח שיח ישראל לר' יעקב כהן, ועוד הרבה עובדות מפי חכמים וסופרים.

פרק ג'. מביא חלק מתורתו לסיומי מסכתות הנקרא הדרנים עם מראי מקומות וציונים שדרשם בישיבה ובבית המדרש בהם לימד. נהדר מחדש עם מראי מקומות על ידי בן נינו. בסוף הספר מביא תמונות ומסמכים של ר' יעקב חיים סופר ע"ה.

תולדות כף החיים (פלג'י)[edit]

קיים ספר נוסף באותו שם תולדות כף החיים (פלג'י) מאת ר' יש"י חסידה המשתייך לחסידות סאדיגורא.

הערות שוליים[edit]

  1. והודפס בדפוס ח. וואגשל ושווק והופץ על ידי, ר' אברהם ועקנין מירושלים, ר' יצחק חסיד מירושלים, ור' יעקב בלויא מירושלים, וסימנך, אמרי יא"י, אברהם יצחק ויעקב