תבנית:הידעת?/ג' כסלו ה'תשס"ט

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

גרמא

כל מושגי הגרמא, בין בנזיקין ובין בשאר התורה, נמצאים רק בבבלי ולא בירושלמי, כגון: גרמא, גרמי (בירושלמי נקרא "קנסא דרבי מאיר"), זה וזה גורם, גרמא במום בכור (תורת ההיגיון בהלכה סיכום ד).