שער ניקנור

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שער ניקנור פתח במזרח העזרה שדלתותיו הובאו ממצרים על ידי חסיד בשם "ניקנור".


בברייתא (יומא לח, א) מסופר, שניקנור נסע לאלכסנדריא של מצרים כדי להביא דלתות לשערי המקדש. במצרים הוא הכין שתי דלתות מצופות נחושת. בחזרתו ממצרים עם שתי הדלתות שהכין, עמד סער גדול בים שאיים להטביע את הספינה על כל נוסעיה. נוסעי הספינה, ברצותם להקל ממשא הספינה, נטלו אחת מן הדלתות והטילוה לים. בראותם שהים עדיין לא נח מזעפו, רצו להטיל גם את הדלת השנייה. ניקנור, בראותו זאת, תפס את הדלת, חיבקה בחוזקה ואמר לנוסעי הספינה: אם מטילים אתם דלת זו, הטילוני עמה לים. מיד נח הים מזעפו. במשך הנסיעה הצטער מאוד ניקנור על הדלת הראשונה שהוטלה לים. כיון שהגיעה הספינה לנמל עכו, היתה הדלת שהוטלה לים מבצבצת ויוצאת מתחת לספינה. את הדלתות הללו העמידו בשער המזרח של העזרה כנגד פתח ההיכל. בברייתא מובא: "כל השערים שהיו במקדש נשתנו להיות של זהב, חוץ משערי ניקנור, מפני שנעשו בהם נסים".


לדעות אחרות "שער ניקנור" נקרא כן, על שם שר צבא יווני שבא להילחם בישראל וכרתו את ראשו וזרועו ותלו אותם על שער המקדש.