בן פקועה

From ויקישיבה
(Redirected from שליל)
Jump to navigation Jump to search

וולד שהוצא מרחם בהמה על ידי ביקוע כריסה אחר שחיטתה. בן פקועה, אינו טעון שחיטה, וחלבו וגידו - לדעת רוב הראשונים - מותרים.