שינויא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תירוץ. "שינויא", על פי רוב, מבוסס על מציאת הבדל (שוני) כלשהו בין שני המקרים. "שינויא דחיקא" - תירוץ דחוק. "שינויי" - תירוצים. "שינויי דחיקי לא משנינן לך" - אין אנו רוצים (אין אני רוצה) להביא לך תירוצים דחוקים. "שינויא דשנינן - שינויא הוא" - התירוץ שתירצנו - תירוץ נכון הוא, במקרה זה אין זו רק דחייה אלא התירוץ אכן מסביר את המקור בצורה נכונה.