Difference between revisions of "שולחן ערוך"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 43: Line 43:
 
== קיצור שו"ע ==
 
== קיצור שו"ע ==
  
נכתבו מספר ספרים של "קיצור שולחן ערוך". המפורסמים בהם הם: קיצור שו"ע לרב שלמה גאנצפריד, קיצור שו"ע לרב חיים דוד הלוי וקיצור שו"ע של הרב מרדכי אליהו שליט"א וקיצור שו"ע לרב עובדיה יוסף שליט"א.
+
נכתבו מספר ספרים של "[[קיצור שולחן ערוך]]". המפורסמים בהם הם: קיצור שו"ע לרב שלמה גאנצפריד, קיצור שו"ע לרב חיים דוד הלוי וקיצור שו"ע של הרב מרדכי אליהו שליט"א וקיצור שו"ע לרב עובדיה יוסף שליט"א.
  
 
[[קטגוריה: ארון הספרים היהודי]]
 
[[קטגוריה: ארון הספרים היהודי]]
 
[[קטגוריה: ספרי הלכה]]
 
[[קטגוריה: ספרי הלכה]]

Revision as of 18:01, 24 June 2009

חיבורו ההלכתי החשוב של ר' יוסף קארו. נחשב לספר הפסיקה המרכזי ביותר. הספר נכתב כסיכום לספרו של מרן על הטור "בית יוסף". הרמ"א (ר' משה איסרליש) כתב עליו את ה"מפה" - הגהות שבהם הביא בעיקר את מנהגי אשכנז.

מבנה ותוכן

החיבור מורכב מארבעה חלקים. החיבור הולך לפי סדר הטור.

  • אורח חיים בהלכות יומיומיות והלכות הקשורות לזמנים מיוחדים.

מפרשיו

לספר נכתבו פירושים רבים. אנו נביא את המפורסמים שבהם:

  • משנה ברורה - נכתב בידי החפץ חיים (רבי ישראל מאיר הכהן מראדין) על האורח חיים. כולל ביאור מקיף ובירורי יותר בשם "ביאור הלכה" וחלק של המקורות - "שער הציון". נחשב ע"י רבים כפוסק היסודי של מנהגי אשכנז בימינו למרות שאין זה מוסכם לגמרי.
  • שפתי כהן (ש"ך) - נכתב בידי הרב שבתאי הכהן רפפורט.
  • ביאור הלכה - נכתב גם הוא בידי החפץ חיים על האורח חיים, ובו הוא מברר בפירוט יותר דינים מורכבים.
  • נתיבות המשפט - עוד אחרון קלאסי. מתפלפל רבות עם קצות החושן שהיה בן דורו.
  • קצות החושן - על ה"חושן משפט". הספר נחשב כאחד מהאחרונים הקלאסיים הנלמדים בעולם הישיבות ומתאפיין בעיון ופלפול עמוק. המחבר כתב גם עוד ספרי פלפול וביאור יסודיים כמו שב שמעתתא. על השגות "נתיבות המשפט" הוא משיב בחיבורו "משובב נתיבות".

קיצור שו"ע

נכתבו מספר ספרים של "קיצור שולחן ערוך". המפורסמים בהם הם: קיצור שו"ע לרב שלמה גאנצפריד, קיצור שו"ע לרב חיים דוד הלוי וקיצור שו"ע של הרב מרדכי אליהו שליט"א וקיצור שו"ע לרב עובדיה יוסף שליט"א.