Difference between revisions of "שבעת המשקים"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
שבעה מיני נוזלים המכשירים מאכלים לקבלת טומאה: מים, טל, שמן זית, יין, חלב, דם, דבש דבורים.
+
'''שבעת המשקים''' הם שבעה מיני נוזלים המכשירים מאכלים לקבלת טומאה: [[מים]], [[טל]], [[שמן]] זית, [[יין]], [[חלב]], [[דם]] ו[[דבש]] דבורים.
 
 
  
  
Line 12: Line 11:
  
  
 
+
[[קטגוריה:טומאה וטהרה]]
 
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]
 
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]

Revision as of 11:34, 14 October 2011

שבעת המשקים הם שבעה מיני נוזלים המכשירים מאכלים לקבלת טומאה: מים, טל, שמן זית, יין, חלב, דם ודבש דבורים.


כל אוכל הראוי לקבל טומאה, אינו מקבל טומאה אלא אם כן נרטב תחילה באחד מ"שבעה משקים" המכשירו לקבל טומאה.


הטעם לכך הוא: "לפי שהתורה לא תחשב שום דבר, להיות ראוי לדינים שבו, עד שעת גמר מלאכתו, כמו בפירות לעניין תרומות ומעשרות... ולפי שדרך בני אדם בקצת פירות וירקות להדיחם מעפרם טרם שיאכלו אותם, לכן נאמר על כולם דרך כלל, שלא יהיו נקראים אוכל, עד שיוכשרו במים" (חינוך מצוה קס).