Difference between revisions of "שבעת המשקים"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
m (טיפול בסוגריים מיותרים בתבנית:מקור)
(הוספתי תוכן)
Tags: Mobile edit, Mobile web edit
 
Line 1: Line 1:
 
'''שבעת המשקים''' הם שבעה מיני נוזלים המכשירים מאכלים לקבלת טומאה: [[מים]], [[טל]], [[שמן]] זית, [[יין]], [[חלב]], [[דם]] ו[[דבש]] דבורים.
 
'''שבעת המשקים''' הם שבעה מיני נוזלים המכשירים מאכלים לקבלת טומאה: [[מים]], [[טל]], [[שמן]] זית, [[יין]], [[חלב]], [[דם]] ו[[דבש]] דבורים.
 
+
(הסימן בראשי תיבות: י"ד שח"ט ד"ם)
  
 
כל אוכל הראוי לקבל טומאה, אינו מקבל טומאה אלא אם כן נרטב תחילה באחד מ"שבעה משקים" המכשירו לקבל טומאה.
 
כל אוכל הראוי לקבל טומאה, אינו מקבל טומאה אלא אם כן נרטב תחילה באחד מ"שבעה משקים" המכשירו לקבל טומאה.

Latest revision as of 08:16, 22 May 2018

שבעת המשקים הם שבעה מיני נוזלים המכשירים מאכלים לקבלת טומאה: מים, טל, שמן זית, יין, חלב, דם ודבש דבורים.

(הסימן בראשי תיבות: י"ד שח"ט ד"ם)

כל אוכל הראוי לקבל טומאה, אינו מקבל טומאה אלא אם כן נרטב תחילה באחד מ"שבעה משקים" המכשירו לקבל טומאה.


הטעם לכך הוא: "לפי שהתורה לא תחשב שום דבר, להיות ראוי לדינים שבו, עד שעת גמר מלאכתו, כמו בפירות לעניין תרומות ומעשרות... ולפי שדרך בני אדם בקצת פירות וירקות להדיחם מעפרם טרם שיאכלו אותם, לכן נאמר על כולם דרך כלל, שלא יהיו נקראים אוכל, עד שיוכשרו במים" (חינוך מצוה קס).