שביעית משמטת את השבועה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

לווה שהתחייב שבועה משום הודאה במקצת, ועברה שנת השמיטה, הריהו פטור מן השבועה, שכשם שהשביעית משמטת את חובו, כך משמטת היא גם את שבועתו. הלכה זו נלמדת מן הכתוב (דברים טו, ב): "וזה דבר השמיטה", ודרשו: אפילו דיבור משמטת.