רובע עצמות שנדקדקו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבע הקב של עצמות מת שנשחקו ואין באף אחד מהם עצם כשיעור "שעורה" (ראה: עצם כשעורה).


נחלקו חכמים בדינם של עצמות שנדקדקו בשיעור רבע הקב: יש אומרים שאינן מטמאות לא במגע ולא במשא ולא באוהל; יש אומרים שהן מטמאות בכולם - במגע, במשא ובאוהל; יש אומרים שהן מטמאות רק במשא ובאוהל; ויש אומרים שאינן מטמאות אלא באוהל.