Difference between revisions of "רבי ישראל אבוחצירא"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
רבנו הצדיק המלוב"ן חק"ו רבי ישראל אבוחצירא זצ"ל, אשר נודע בשם 'בבא סאלי', היה מגדולי החכמים והצדיקים במרוקו בדור האחרון. רבנו היה בנו של רבינו מסעוד אבוחצירא זצ"ל, שהיה רב קהילת תאפיללת במרוקו, ונכדו של רבינו יעקב אבוחצירא זצ"ל, ה'אביר יעקב', שנודע בצדקותו וקדושתו. הרב ישראל אבוחצירא כבר מגיל צעיר הנהיג את עצמו בפרישות וקדושה, היה צם תעניות רבות, ועסק בתורת הקבלה. אחרי קום המדינה עלה לארץ, אך אחרי מספר שנים שב למרוקו כדי לחזק את המצב הרוחני שם. ה'בשנת תשל"ג השתקע רבינו בנתיבות. רבינו התפרסם כבעל [[מופתים]].ורבים נהרו לקבל ברכה מפיו. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן ואמן.  
+
'''רבי ישראל אבוחצירא''' זצ"ל, אשר נודע בשם 'בבא סאלי', היה מגדולי החכמים והצדיקים במרוקו בדור האחרון. היה בנו של רבי מסעוד אבוחצירא זצ"ל, שהיה רב קהילת תאפיללת במרוקו, ונכדו של [[רבי יעקב אבוחצירא]] זצ"ל, ה'אביר יעקב', שנודע בצדקותו וקדושתו. הרב ישראל אבוחצירא כבר מגיל צעיר הנהיג את עצמו בפרישות וקדושה, היה צם תעניות רבות, ועסק בתורת ה[[קבלה]]. אחרי קום המדינה עלה לארץ, אך אחרי מספר שנים שב למרוקו כדי לחזק את המצב הרוחני שם. ה'בשנת תשל"ג השתקע בנתיבות. התפרסם כמקובל ובעל [[מופתים]], ורבים נהרו לקבל ברכה מפיו.  
  
 
== קישורים ==
 
== קישורים ==
Line 6: Line 6:
  
 
[http://www.yehudim.net/index.php?option=com_alphacontent&section=7&cat=20&Itemid=42 סססיפורים על הרב באתר יהודים נט]
 
[http://www.yehudim.net/index.php?option=com_alphacontent&section=7&cat=20&Itemid=42 סססיפורים על הרב באתר יהודים נט]
 +
 +
 
[[קטגוריה: גדולי וחכמי ישראל]]
 
[[קטגוריה: גדולי וחכמי ישראל]]
 +
[[קטגוריה:רבנים בימינו]]
 +
[[קטגוריה:מקובלים]]

Revision as of 10:42, 3 August 2010

רבי ישראל אבוחצירא זצ"ל, אשר נודע בשם 'בבא סאלי', היה מגדולי החכמים והצדיקים במרוקו בדור האחרון. היה בנו של רבי מסעוד אבוחצירא זצ"ל, שהיה רב קהילת תאפיללת במרוקו, ונכדו של רבי יעקב אבוחצירא זצ"ל, ה'אביר יעקב', שנודע בצדקותו וקדושתו. הרב ישראל אבוחצירא כבר מגיל צעיר הנהיג את עצמו בפרישות וקדושה, היה צם תעניות רבות, ועסק בתורת הקבלה. אחרי קום המדינה עלה לארץ, אך אחרי מספר שנים שב למרוקו כדי לחזק את המצב הרוחני שם. ה'בשנת תשל"ג השתקע בנתיבות. התפרסם כמקובל ובעל מופתים, ורבים נהרו לקבל ברכה מפיו.

קישורים

סיפורים על הרב באתר קוסקוס

סססיפורים על הרב באתר יהודים נט