רבי חנינא בן אנטיגנוס

From ויקישיבה
Revision as of 08:45, 29 June 2012 by אריאל ביגל נ"י (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

רבי חנינא בן אנטיגנוס היה תנא בדור השלישי.

שמו מוזכר פעמים רבות בספרות חז"ל, בייחוד בדבריו לגבי בעלי מומים ודינים נוספים במקדש (משנה בכורות ו ז; תוספתא בכורות ד; תוספתא שקלים ג טו, תוספתא סוכה ד טו ועוד), ויתכן מאד שראה את המקדש בילדותו (שכן הוא מעיד שהוא מכיר את המכים בחליל לפני המזבח, ולויים היו (תוספתא ערכין א)). כמו כן, ידוע שהיה כהן (בבלי בכורות ל ב).

כנראה שהיה תלמידו של רבי אלעזר חסמא, שכן הוא מוסר בשמו הלכה אחת (תוספתא תמורה ד י).

בנו היה תלמיד חכם גדול, וכשרבי יוסי ורבי יהודה הסתפקו בהלכה בענייני טהרות שאלו את פיו.