רבי שמואל אהרן מיללער

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ר' שמואל אהרן מילר ראב"ד לאבאווא בן בכור לר' נפתלי מילר ושרה חאוואלא מילר. נשא לאשה את חוה לבית ווילדשטיין, בנו ר' יואל מילר. חתנו ר' אבא. היה מורה צדק חשוב השתייך לחסידות צאנז נספה בשואה ביום י"ז אלול שנת ה'תש"ב תולדותיו בהרחבה בספרו אבני א"ש במבוא.