קני זבים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

קני זבים הם זוג עופות: שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, שמביאים הזבים והזבות ביום השביעי לטהרתם.

לאחר שהזבים והזבות נטהרים מזובם, סופרים הם שבעה ימים לטהרתם, טובלים במים חיים, ומביאים שתי תורים או שני בני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולה.

המסכת העוסקת בדיני קני זבים היא מסכת קינין.