קיצור שולחן ערוך (גאנצפריד)

From ויקישיבה
Revision as of 18:06, 24 June 2009 by שלמה (talk | contribs) (דף חדש: ספר המרכז הלכות נחוצות ע"פ מנהגי עדה מסוימת. == קיצור שולחן ערוך גאנצפריד == ספר קישו"ע שכתב הרב שלמה גא...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ספר המרכז הלכות נחוצות ע"פ מנהגי עדה מסוימת.

קיצור שולחן ערוך גאנצפריד

ספר קישו"ע שכתב הרב שלמה גאנצפריד - מרבני הונגריה - הוא כנראה המפורסם ביותר שבספרי קיצור שולחן ערוך. לספר הוספו בהוצאות רבות "פסקי משנה ברורה".

קיצור שולחן ערוך של הרח"ד הלוי

על פי פסיקות הספרדים.

קיצור שולחן ערוך לרב מרדכי אליהו

על פי פסיקות הרב מרדכי אליהו, שמבוססות גם על הקבלה ובעיקר על הספר בן איש חי.

קיצור שולחן ערוך לרב עובדיה יוסף

מסדרת "ילקוט יוסף". נכתב ע"י בנו, הרב יצחק יוסף.