פר הבא על כל המצוות

From ויקישיבה
(Redirected from פר המשיח)
Jump to navigation Jump to search

פר לחטאת שמביא הכהן הגדול, כשטעה בדבר הלכה והורה היתר לעצמו בדבר שחייבים על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת וגם עשה על פי הוראתו.


נאמר בתורה (ויקרא ד, ג): "אם כהן המשיח יחטא לאשמת העם, והקריב על חטאתו אשר חטא פר בן בקר תמים לה' לחטאת", ופירשו חכמים כי פסוק זה אמור לגבי כהן גדול, המשוח בשמן המשחה, ששגג בהוראה והורה היתר לעצמו בעבירה שחייבים על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת, וגם עשה לפי הוראתו, שהוא חייב להביא פר לחטאת, הנקרא: "פר הבא על כל המצוות", או: "פר המשיח".