פרשת ויחל

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

קטע מפרשת "כי תשא" (שמות לב, יא) הנקרא בתענית ציבור.


בצום גדליה, עשרה בטבת, תענית אסתר וי"ז בתמוז, לאחר תפילת שמונה עשרה בשחרית ולפני תפילת שמונה עשרה במנחה קוראים בתורה את פרשת ויחל. בתשעה באב קוראים את פרשת ויחל רק לפני תפילת שמונה עשרה במנחה.


בפרשת ויחל מובאים עניני התשובה, י"ג מידות הרחמים של הקב"ה ("ה' ה' אל רחום וחנון, ארך אפים ורב חסד וכו'") ועוד. בפרשה זו התפלל משה רבינו לה' שיכפר על עוון עגל הזהב.