פרשת השבוע

From ויקישיבה
Revision as of 16:14, 1 September 2008 by Vkk (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

חילוק

התורה מחולקת לספרים והספרים לפרשיות

התורה:

הספרים: בראשית שמות ויקרא במדבר דברים

הפרשיות בראשית, נח, לך לך, וירא, חיי - שרה, תולדות, ויצא, וישלח, וישב, מקץ, ויקש, ויחי,

       שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים, תרומה, תצוה, כי - תשא, ויקהל, פקודי,

ויקרא, צו, שמיני, תזריע, מצורע, אחרי - מות, קדושים, אמור, בהר, בחוקותי,

       במדבר, נשא, בהעלותך, שלח, קורח, חוקת, בלק, פינחס, מטות, מסעי,
       דברים, ואתחנן, עקב, ראה, שופטים, כי - תצא, כי - תבוא,ניצבים, וילך, האזינו, וזאת הברכה.כל שבוע

כל שבוע קוראים בתורה פרשה אחרת לפי הסדר מתחילים מכ"ב בתשרי שהוא שמיני עצרת