פרשני:שולחן ערוך:אבן העזר כט ו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search


ParsheiniLogo.png
ערך זה הוא מתוך פרויקט פרשני - הפירוש השיתופי לכתבים תורניים.

מטרת פרויקט פרשני היא יצירת פירוש שיתופי על כל הכתבים התורניים, החל מהמשנה ועד ספרי השו"ת האחרונים הנכם מוזמנים להשתתף בעריכת הפירוש באמצעות דף העריכה או יצירת פירושים לערכים חדשים.
יש לך שאלה על הפירוש? ניתן להשתמש בדף השיחה ובהוספת תבנית שאלה בראש הדף. מעוניין בהסבר למקור שלא קיים עדיין בפרשני? צור אותו כעת וכתוב את שאלתך בדף השיחה.

שולחן ערוך:אבן העזר כט ו סעיף ו - קידשה במשכון

הגמרא (ח, א) פוסקת שאם קידש אותה בדינר, אך לא הביא לה אותו אלא הניח בידה משכון עליו - אינה מקודשת, עד שהדינר יגיע אליה. טעם הדבר הוא שבידיה אין כעת כסף, וגם המשכון לא שייך לה.


⦿ כשהקנה לה את שעבוד המנה

ראב"ד ורבינו ירוחם: אם נתן לה משכון ואמר לה 'קני במשכון הזה את שעבוד המנה' - מקודשת.

רמב"ן: גם במקרה שהקנה לה את שעבוד המנה, אינה מקודשת עד שיגיע לידה.

באר הגולה: גם כשהקנה לה את השעבוד, אינה מקודשת.

ח"מ: למעשה חוששים לשתי הדעות, והיא ספק מקודשת.


⦿ כתב לה שטר על הדינר

הגהות אלפסי ושלטי גיבורים: אם קידש אותה בדינר והניח עליו שטר - מקודשת. טעם הדין הוא מפני שיכולה לגבות ממנו ממון בכח השטר.

רשב"א, רמב"ן, מגיד משנה: אפילו אם כתב לה שטר על הדינר, אינה מקודשת עד שיגיע לידה.

רמ"א: גם אם כתב שטר, אינה מקודשת עד שיגיע הכסף לידה.

⦿ כשזיכה לה בגוף המשכון

◄ רבינו ירוחם: אם אמר לה שמקדש אותה בדינר ותזכה בו מתוך גוף המשכון, מקודשת.

☜ כך פסק הרמ"א.

◄ רמב"ן ורשב"א: אינה מקודשת, כי גוף הקידושין עדיין אגוד אצלו.

סעיף ו[edit]

אמר לה: התקדשי בדינר, ונתן לה משכון עד שיתן הדינר, אינה מקודשת (קידושין ח,ב). הגה: וכ"ש אם נתן לה שטר על הדינר, דלא הוי קדושין (הגה"מ פ"ה בשם הרשב"א). אמר לה: הרי את מקודשת לי בדינר ותזכה בו בגוף המשכון שאני נותן לך על זה, הרי זו מקודשת (ר' ירוחם נתיב כ"ג).

מנה אין כאן משכון אין כאן:

קידושין ח,ב: אמר רבא אמר רב נחמן: אמר לה התקדשי לי במנה, והניח לה משכון עליה - אינה מקודשת, מנה אין כאן, משכון אין כאן.

ראב"ד,רא"ש: לא נוצרה התחייבות וממילא אין למשכון במה להשתעבד.

רמב"ן,רשב"א: אע"פ שנוצרה התחייבות, הואיל והמנה שחייב אגוד אצלו שוב לא מועיל המשכון לקדש בו.

ח"מ: נפק"מ כשאמר קני משכון בשיעבוד מנה, ולהלכה הריהי ספק מקודשת.

נתן שטר על הדינר: רמב"ן,רשב"א,רמ"א: אינה מקודשת. לפי"ז בפשטות אין לקדש בצ'ק.

ח"מ,ב"ש: לראב"ד ולרא"ש מקודשת, וא"כ להלכה היא ספק מקודשת.

תזכי בגוף המשכון: רי"ו,רמ"א: מקודשת.

ב"ש: משמע מהרמ"א שאף הרמב"ן והרשב"א מודים, אך נראה שלשיטתם אינה מקודשת כיוון שאגיד גביה.

מתוך הספר יאיר השולחן, אין להעתיק ללא רשות מהמחבר, לפרטים ורכישה.