פרשה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

קטע, פיסקה בספר תורה המובדלת מחברתה על ידי רווח מסויים.


באורך הרווח שבין פרשה לפרשה יש שיעור לכתחילה ויש שיעור בדיעבד. השיעור לכתחילה הוא: רווח בו ניתן לכתוב לפחות שלוש תיבות "אשר" (תשע אותיות גדולות) והרווח שביניהן. השיעור בדיעבד הוא: רווח בו ניתן לכתוב לפחות תשע אותיות קטנות.