Difference between revisions of "פרט"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
m (הורדת סוגריים מתבנית:מקור)
m (הוספת קטגוריה בתבנית מקור)
Line 1: Line 1:
אחת מן המתנות שהקציבה התורה לעניים מיבול העם {{מקור|"מתנות עניים"}}: גרגרים בודדים של ענבים שנפרטו בשעת הבציר ונשרו מאשכולותיהם.
+
אחת מן המתנות שהקציבה התורה לעניים מיבול העם {{מקור|("מתנות עניים")}}: גרגרים בודדים של ענבים שנפרטו בשעת הבציר ונשרו מאשכולותיהם.
  
  

Revision as of 20:23, 16 March 2009

אחת מן המתנות שהקציבה התורה לעניים מיבול העם ("מתנות עניים"): גרגרים בודדים של ענבים שנפרטו בשעת הבציר ונשרו מאשכולותיהם.