פרודות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תפילין של ראש שארבעת בתיהן מפורדים זה מזה ללא הדבקה.


בתפילין שאינם מעור אחד, חייבים ארבעת הבתים של ראש להיות פרודים זה מזה ללא הדבקה, כי אם הדבקה נחשבת חיבור, אם כן, על ידי הדבק שבין הבתים הכל נחשב כבית אחד ולא כארבעה בתים ופסול, ואם הדבקה אינה נחשבת חיבור, אם כן החתיכות המודבקות שמהן עשוי הבית אינן נחשבות כעור אחד ושוב פסול.


תפילין העשויות מעור אחד, נעשות ללא הסתמכות על הדעה שדבק נחשב כחיבור. אולם גם על תפילין אלו כתבו הפוסקים: "ובאמת טוב הוא, שאפילו העושין מעור אחד ממש, יהיו תפיליהן פרודות, דשמא הדיבוק חיבור".