פיו ולבו שווים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אדם המדבר את אשר הוא חושב בלבו, בניגוד לדיבור פה שלא לפי הכוונה האמיתית שבלב ("אחד בפה ואחד בלב").מי שאומר בפיו דבר מסויים ובו בזמן הוא חושב בלבו לעשות אחרת - עובר על עשה, שנאמר (ויקרא יט, לו): "מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק יהיה לכם", ודרשו חכמים: למה נאמר "והין צדק", והלא "הין" בכלל "איפה" הוא וכבר נאמר "איפת צדק"[1], אלא לומר לך, שיהא הן שלך ולאו שלך - צדק, שלא תדבר אחד בפה ואחד בלב, אלא יהיו פיך ולבך שווים[2].אחד מן השלושה שהקב"ה שונאם, הוא אדם שמדבר אחד בפה ואחד בלב. וכתבו הראשונים: "אסור להנהיג עצמו בדברי חלקות ופיתוי ולא יהיה אחד בפה ואחד בלב, אלא תוכו כברו, והעניין שבלב הוא הדבר שבפה... ומשאו ומתנו של תלמיד חכם באמת ובאמונה, אומר על לאו - לאו, ועל הן - הן, ומחייב עצמו בדברי מקח וממכר במקום שלא חייבה אותו תורה כדי שיעמוד בדיבורו ולא ישנהו".

הערות שוליים[edit]

  1. . וכיון שבאיפה, שהוא שיעור גדול, חשש הכתוב לחסרון כל שהוא, כל שכן להין שהוא שיעור קטן.
  2. . ויש שכתבו, שהלימוד מ"הין צדק" שיהא הן שלך צדק ולאו שלך צדק - אמור במשא ומתן, שבשעה שמוכר לחברו דבר מה לא יהא בדעתו לשנות.