עשה שאינו שווה בכל

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מצות עשה שאינה נוהגת בכל אדם, כגון: מצות עשה של "בתולה מעמיו יקח אשה" (ויקרא כא, יד), שנוהגת רק בכהן גדול.