ערוד

From ויקישיבה
(Redirected from ערווד)
Jump to navigation Jump to search

אחד ממיני הלטאות הארסיות שנולדו מכלאיים של צב ונחש. מובא בגמרא מסכת ברכות (דף לג.) שהיה מקום שהיה בו ערוד שהזיק את הבריות ובא רבי חנינא בן דוסא והציל את אותו מקום מהערוד ואמר להם "לא הערוד ממית אלא החטא ממית" (הכונה לאו דוקא ערוד אלא שהבריות המזיקות הן שלוחו של מקום) לפי רש"י, סיפור המדרש דווקה על ערוד אינו מיקרי:"זה הערוד הוא בא בחטא בכוחו של נחש כשנזקק עם הצב... וע"כ הוא מזומן לישוך החוטאים"