עצמות הקדשים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

עצמות של הקרבנות הנאכלים לכהנים.


"עצמות הקדשים", אם הכהן מקפיד עליהם ואינו מפקירם, הרי הם אסורים לזרים, ואם לאו - הרי הם מותרים, שהואיל והכהן אינו חפץ בהם, בטל מהם שם אוכל.