עץ הדעת

From ויקישיבה
Revision as of 18:50, 24 June 2009 by שלמה (talk | contribs) (שימוש בתבנית מקור)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

עץ הדעת הנקרא גם עץ הדעת טוב ורע הוא עץ שלפי ציווי ה' נאסר לאכול ממנו, העץ ממוקם בגן עדן.

מהו פרי עץ הדעת[edit]

בשאלה מה פריו של עץ הדעת נחלקו תנאים (בבלי ברכות מ, א, בבלי סנהדרין ע, א):

  • לפי רבי מאיר - גפן, שהיין מביא יללה על האדם.
  • לפי רבי יהודה - חיטה, שאין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיטעום טעם דגן.
  • לפי רבי נחמיה - תאנה, שבדבר שנתקלקלו בו נתקנו, שנאמר (בראשית ג, ז) "ויתפרו עלה תאנה".

מהות העץ[edit]

מסביר בית הלוי על בראשית פרק ב: "ואפשר דזהו ביאור עץ הדעת טוב ורע ופירושו דהדעת סובר שהוא טוב ובאמת הוא רע. ואפשר זה העץ היה טבעו שהאוכל ממנו תשיגנו מדה זו ויבלבל שכלו בזה"