Difference between revisions of "עלון פרשת השבוע"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 9: Line 9:
 
* אקטואליה
 
* אקטואליה
  
העלונים מחולקים חינם בבתי הכנסת. על כל אחד מהם מתנוססת הבקשה: '''לא לקרוא את העלון בבית הכנסת'''
+
העלונים מחולקים חינם בבתי הכנסת. בחלקם מתנוססת הבקשה כעין זו: '''נא לא לקרוא את העלון בשעת התפילה'''.
  
להלן רשימת העלונים: (עדכון יתבצע מפעם לפעם)
+
להלן רשימת העלונים:
  
 
==שבת בשבתו==  
 
==שבת בשבתו==  
Line 17: Line 17:
 
גליון פרשת השבוע הוותיק ביותר. נוסד בשנת תשמ"ה (1985). העלון הוא מיסודה של "הסתדרות הפועל המזרחי". כתיבה ועריכה: "מכון צומת" <ref>[http://www.zomet.org.il/?CategoryID=160 ]</ref> - גיליון 1258: וארא  כ"ח טבת תשס"ט 21/01/2009
 
גליון פרשת השבוע הוותיק ביותר. נוסד בשנת תשמ"ה (1985). העלון הוא מיסודה של "הסתדרות הפועל המזרחי". כתיבה ועריכה: "מכון צומת" <ref>[http://www.zomet.org.il/?CategoryID=160 ]</ref> - גיליון 1258: וארא  כ"ח טבת תשס"ט 21/01/2009
  
העלון כולל את המדורים הבאים: פותחים פרשה - על פרשת השבוע, משו"ת בארץ - שאלות ותשובות בהלכה, משלנו - סיפור אישי, מעשיהיה - לילדים, ארץ מולדתי - תולדות ארץ ישראל, בין קודש לחול - תולדות עם ישראל, חוט של חסידות, הלכה ממקורות, "הליכות עולם" מפי הרב מרדכי אליהו ו"נדוקת מבט" על אקטואליה.
+
העלון כולל את המדורים הבאים: פותחים פרשה - על פרשת השבוע, משו"ת בארץ - שאלות ותשובות בהלכה, משלנו - סיפור אישי, מעשיהיה - לילדים, ארץ מולדתי - תולדות ארץ ישראל, בין קודש לחול - תולדות עם ישראל, חוט של חסידות, הלכה ממקורות, "הליכות עולם" מפי הרב מרדכי אליהו ו"נקודת מבט" על אקטואליה.
  
 
==שיחת השבוע==
 
==שיחת השבוע==
  
הגיליון השבועי לכל יהודי, בהוצאת "צעירי חב"ד. העורך: מנחם ברוד <ref>[http://www.chabad.org.il/Magazines/Article.asp?ArticleID=5606&CategoryID=1249]</ref> - גליון 1152 לפרשת בא
+
הגיליון השבועי לכל יהודי, בהוצאת "צעירי אגודת חב"ד". העורך: מנחם ברוד <ref>[http://www.chabad.org.il/Magazines/Article.asp?ArticleID=5606&CategoryID=1249]</ref> - גליון 1152 לפרשת בא
  
העלון כולל את המדורים הבאים: "עמדה שבועית" - נושא העומד על סדר היום, "יש חדש" - על מנהגי השבוע החב, "שלחן השבת" - שיחות על פרשת השבוע, "מן המעיין" פרשנות חז"ל על אירועי הפרשה, "אמרת השבוע", "מעשה שהיה" - סיפרים שהיו תוך ציטוט מספריהם, לומדים גאולה, פתגם חסידי, חיים יהודיים - על חיי אישיות יהודית ופינת ההלכה והמנהג.
+
העלון כולל את המדורים הבאים: "עמדה שבועית" - נושא העומד על סדר היום, לסירוגין: "יש חדש" - חדשות בקרב קהילות חב/ "ספרים" - על ספרים חדשים שיצאו לאור; "שלחן השבת" - שיחות על פרשת השבוע, "מן המעיין" פרשנות חז"ל על אירועי הפרשה, "אמרת השבוע", "מעשה שהיה", לומדים גאולה, פתגם חסידי, חיים יהודיים - על חיי אישיות יהודית, ופינת ההלכה והמנהג, עם הרב יוסף גינצבורג שליט"א, רב אזורי בעומר.
  
 
==דף שבועי==
 
==דף שבועי==
Line 31: Line 31:
 
==קול צופיך==
 
==קול צופיך==
  
דברי תורה מפי הרב מרדכי אליהו. לפרשת בשלח תשס"ט, גליון 483<ref>  [http://koleliyahu.yerushalmi.co.il/Front/Newsnet/reports.asp?reportId=262184]</ref>
+
דברי תורה מפי הרב הגאון מרדכי אליהו שליט"א. השיעור נמסר מידי יום שני בשבוע, בבית הכנסת "היכל יעקב" בירושלים. לפרשת בשלח תשס"ט, גליון 483<ref>  [http://koleliyahu.yerushalmi.co.il/Front/Newsnet/reports.asp?reportId=262184]</ref>
  
 
השיחה מתחילה מנושא בפרשת השבוע ועוברת לסקור נושא הלכתי מקיף כנו בעלון פרשת בא :'''הלכות ברכות'''. והקשר הוא שמטרת הברכות היא ידיעת ה'. להבדיל, מטרת מכות מצרים הייתה להביא להכרת כוחו של הקב"ה.
 
השיחה מתחילה מנושא בפרשת השבוע ועוברת לסקור נושא הלכתי מקיף כנו בעלון פרשת בא :'''הלכות ברכות'''. והקשר הוא שמטרת הברכות היא ידיעת ה'. להבדיל, מטרת מכות מצרים הייתה להביא להכרת כוחו של הקב"ה.
Line 43: Line 43:
 
שבועון למשפחה הדתית  - בהוצאת  "מעייני הישועה" - תנועת תשובה, העורכת עדי דוד <ref>[http://www.myim.co.il/main.php?mod=newsSection&sectionID=2-]</ref> - גליוןן שפ"ד (384) לפרשת בא
 
שבועון למשפחה הדתית  - בהוצאת  "מעייני הישועה" - תנועת תשובה, העורכת עדי דוד <ref>[http://www.myim.co.il/main.php?mod=newsSection&sectionID=2-]</ref> - גליוןן שפ"ד (384) לפרשת בא
  
העלון כולל את המדורים הבאים: מאמר פותל של [[הרב מרדכי אליהו]], הר יעקב אריאל - פרשת השבוע, הרב שלמה אבינר - אקטואליה, הרב שמואל אליהו, אלידע בר-שאול מביא "פינה ירושלמית", ראיון עם אישיות בעולם הדתי, מוסף לנשים, הרבנית ימימה מזרלי על זוגיות, הרב אליעזר מלמד - פינת הלכה, אורה רבקה וינגורט - על המשפחה היהודית, יחזקאל דבורי - עמוד הבית שלי על תקשורת, שו"ת sms  ופעילי מעייני הישועה מספרים מהשטח.
+
העלון כולל את המדורים הבאים: מאמר של [[הרב מרדכי אליהו]], הרב יעקב אריאל - פרשת השבוע, הרב שלמה אבינר - אקטואליה, הרב שמואל אליהו, אלידע בר-שאול מביא "פינה ירושלמית", ראיון עם אישיות בעולם הדתי, מוסף לנשים - "פנימה": הרבנית ימימה מזרחי על זוגיות, הרב אליעזר מלמד - פינת הלכה, אורה רבקה וינגורט - על המשפחה היהודית; יחזקאל דבורי - עמוד הבית שלי על תקשורת, שו"ת sms  ופעילי מעייני הישועה מספרים מהשטח.
  
 
==באהבה ובאמונה==
 
==באהבה ובאמונה==
  
העלון יוצא על-ידי "מכון מאיר", בערכית הרב דב ביגון. העלון כולל דברי תורה ונושאים חינוכיים. גליון מספר 703 לפרשת בא באתר המכון <ref>[http://www.machonmeir.org.il/hebrew/main_id.asp?id=8119]</ref>.
+
העלון יוצא על-ידי "מכון מאיר", אשר בראשו עומד הרב דב ביגון שליט"א. העלון כולל דברי תורה ונושאים חינוכיים. גליון מספר 703 לפרשת בא באתר המכון <ref>[http://www.machonmeir.org.il/hebrew/main_id.asp?id=8119]</ref>.
  
 
העלון כולל מאמר אקטואלי של העורך תחת הכותרת:"נכון לעכשיו", מאמרים של הרבנים הקשורים למכון: הרב שלמה אבינר, הרב אלישע אבינר, הרב יורם אליהו, הרב מיכאל ברום, הרב ליאור אנגלמן, הרב יואב מלכה, הרב אורי שרקי, הרב ערן תמיר, גב' הדסב גהלי, הצעה לטיול וסיפור לילדים.  
 
העלון כולל מאמר אקטואלי של העורך תחת הכותרת:"נכון לעכשיו", מאמרים של הרבנים הקשורים למכון: הרב שלמה אבינר, הרב אלישע אבינר, הרב יורם אליהו, הרב מיכאל ברום, הרב ליאור אנגלמן, הרב יואב מלכה, הרב אורי שרקי, הרב ערן תמיר, גב' הדסב גהלי, הצעה לטיול וסיפור לילדים.  
Line 67: Line 67:
 
העלון מופיע בפורמט גדול יחסית. הוא מכונה:"השבועון הדתי לצעירים". יצאו לאור 188 גליונות עד [[פרשת בא]] תשס"ט. <ref>[http://dati-breshet.co.il/olam ארכיב עלונים - לא מעודכן]</ref>
 
העלון מופיע בפורמט גדול יחסית. הוא מכונה:"השבועון הדתי לצעירים". יצאו לאור 188 גליונות עד [[פרשת בא]] תשס"ט. <ref>[http://dati-breshet.co.il/olam ארכיב עלונים - לא מעודכן]</ref>
  
כולל את המדורים הבאים: דבר תורה לנוער, מבחר שאלות ותשובות משו"ת סלולרי, שטחים פתוחים - סיפור, רשות הדיבור - קטעים שנשלחו למערכת, כול העולם כולו - איורעים מן העולם היהודי, בקורת ספרים, אקטואליה, ראיון מקיף עם אישיות מוכרת, מדור לנשים וחסידות. העלון, יחסית, עשיר בתוכן.
+
כולל את המדורים הבאים: דבר תורה לנוער, מבחר שאלות ותשובות משו"ת סלולרי, שטחים פתוחים - סיפור, רשות הדיבור - קטעים שנשלחו למערכת, כל העולם כולו - איורעים מן העולם היהודי, בקורת ספרים, אקטואליה, ראיון מקיף עם אישיות מוכרת, מדור לנשים וחסידות. העלון עשיר בתוכן אקטואלי. העלון נחשב לעלון האהוב והמבוקש ביותר בקרב מתפללי בתי הכנסת.
  
 
==קוממיות==
 
==קוממיות==
Line 75: Line 75:
 
==ארץ ישראל שלנו==
 
==ארץ ישראל שלנו==
  
העלון מכונה:"העלון לכל יהודי בנושאי ארץ ישראל". הוא יוצא לאור על-ידי : המטה להצלת העם והארץ. המדורים עוסקים ברובם  באקטואליה, דברי תורה ופרשת השבוע. צבע העלון הוא "כתום" - הצבע של נאמני ארץ ישראל. גליון מספר 61 יצא לאור בפרשת בא. <ref>[http://www.sos-israel.com/ אתר העלון]</ref>  
+
העלון מכונה:"העלון לכל יהודי בנושאי ארץ ישראל". הוא יוצא לאור על-ידי המטה העולמי להצלת העם והארץ. המדורים עוסקים ברובם  באקטואליה, דברי תורה ופרשת השבוע. צבע העלון הוא "כתום" - הצבע של נאמני ארץ ישראל. גליון מספר 61 יצא לאור בפרשת בא. <ref>[http://www.sos-israel.com/ אתר העלון]</ref>  
  
 
==בטאונים פרטיים==
 
==בטאונים פרטיים==

Revision as of 15:29, 2 February 2009

עלוני פרשת השבוע היו לאחד מאמצעי התקשורת הפופולריים על ציבור שומרי המסורת. הם כוללים מדרשי חז"ל על פרשת השבוע וכן בעלי מדורים נוספים, אשר עשויים לעניין את הציבור הדתי. בין השאר מופיעים בו מדורים :

העלונים מחולקים חינם בבתי הכנסת. בחלקם מתנוססת הבקשה כעין זו: נא לא לקרוא את העלון בשעת התפילה.

להלן רשימת העלונים:

שבת בשבתו

גליון פרשת השבוע הוותיק ביותר. נוסד בשנת תשמ"ה (1985). העלון הוא מיסודה של "הסתדרות הפועל המזרחי". כתיבה ועריכה: "מכון צומת" [1] - גיליון 1258: וארא כ"ח טבת תשס"ט 21/01/2009

העלון כולל את המדורים הבאים: פותחים פרשה - על פרשת השבוע, משו"ת בארץ - שאלות ותשובות בהלכה, משלנו - סיפור אישי, מעשיהיה - לילדים, ארץ מולדתי - תולדות ארץ ישראל, בין קודש לחול - תולדות עם ישראל, חוט של חסידות, הלכה ממקורות, "הליכות עולם" מפי הרב מרדכי אליהו ו"נקודת מבט" על אקטואליה.

שיחת השבוע

הגיליון השבועי לכל יהודי, בהוצאת "צעירי אגודת חב"ד". העורך: מנחם ברוד [2] - גליון 1152 לפרשת בא

העלון כולל את המדורים הבאים: "עמדה שבועית" - נושא העומד על סדר היום, לסירוגין: "יש חדש" - חדשות בקרב קהילות חב"ד/ "ספרים" - על ספרים חדשים שיצאו לאור; "שלחן השבת" - שיחות על פרשת השבוע, "מן המעיין" פרשנות חז"ל על אירועי הפרשה, "אמרת השבוע", "מעשה שהיה", לומדים גאולה, פתגם חסידי, חיים יהודיים - על חיי אישיות יהודית, ופינת ההלכה והמנהג, עם הרב יוסף גינצבורג שליט"א, רב אזורי בעומר.

דף שבועי

דף שבועי לפרשת השבוע, יוצא לאור על-ידי המרכז ללימודי יסוד ביהדות ע"ש הלנה ופאול שולמן ב"אוניבסרסיטת בר אילן" בשיתוף לשכת רב הקמפוס והפקולטה למדעי היהדות. יצא לאו בין השנים: תשנ"ו (1996)-ועד היום - יותר מאלף מאמרים. הנושאים ניתנים לאיתור בעזרת "מנוע חיפוש [3] גליון 794 לפרשת בשלח.

קול צופיך

דברי תורה מפי הרב הגאון מרדכי אליהו שליט"א. השיעור נמסר מידי יום שני בשבוע, בבית הכנסת "היכל יעקב" בירושלים. לפרשת בשלח תשס"ט, גליון 483[4]

השיחה מתחילה מנושא בפרשת השבוע ועוברת לסקור נושא הלכתי מקיף כנו בעלון פרשת בא :הלכות ברכות. והקשר הוא שמטרת הברכות היא ידיעת ה'. להבדיל, מטרת מכות מצרים הייתה להביא להכרת כוחו של הקב"ה.

שיחת הרב אביגדר הלוי נבנצל

השיחה השבועית מפי הרב אביגדר הלוי נבנצל. שיחה אחת מרוכזת מסביב לנושא אחד מפרשת השבוע. ניתנת להורדה בתור שיחה מהאתר ישיבת הכותל. [5]

מעייני הישועה

שבועון למשפחה הדתית - בהוצאת "מעייני הישועה" - תנועת תשובה, העורכת עדי דוד [6] - גליוןן שפ"ד (384) לפרשת בא

העלון כולל את המדורים הבאים: מאמר של הרב מרדכי אליהו, הרב יעקב אריאל - פרשת השבוע, הרב שלמה אבינר - אקטואליה, הרב שמואל אליהו, אלידע בר-שאול מביא "פינה ירושלמית", ראיון עם אישיות בעולם הדתי, מוסף לנשים - "פנימה": הרבנית ימימה מזרחי על זוגיות, הרב אליעזר מלמד - פינת הלכה, אורה רבקה וינגורט - על המשפחה היהודית; יחזקאל דבורי - עמוד הבית שלי על תקשורת, שו"ת sms ופעילי מעייני הישועה מספרים מהשטח.

באהבה ובאמונה

העלון יוצא על-ידי "מכון מאיר", אשר בראשו עומד הרב דב ביגון שליט"א. העלון כולל דברי תורה ונושאים חינוכיים. גליון מספר 703 לפרשת בא באתר המכון [7].

העלון כולל מאמר אקטואלי של העורך תחת הכותרת:"נכון לעכשיו", מאמרים של הרבנים הקשורים למכון: הרב שלמה אבינר, הרב אלישע אבינר, הרב יורם אליהו, הרב מיכאל ברום, הרב ליאור אנגלמן, הרב יואב מלכה, הרב אורי שרקי, הרב ערן תמיר, גב' הדסב גהלי, הצעה לטיול וסיפור לילדים.

מעט מן האור

סיסמת העלון, לפי הרב קוק :"מעט מן האור דטחה הרבה מן החושך". העורך הוא חנן פורת. בעלון משולבים שירים בנושאי מקרא ןבנושאי ארץ ישראל. העלון מצטיין במבחר מדורים. גיליון מספר תפ"ד (484) לפרשת בא . [8]


המדורים הם: דבר תורה על הפרשה, מדרשיר - בו מצוטט שיר, לאור ההפטרה - על הפטרת השבת, צו השעה - אקטואליה, אור גנוז מתורת החסידות, פרפראות מאירות - לשלחן השבת, מוסר וחברה, אור ירוק - על נושאי הסביבה, אורו של ספר - בקורת על ספר חדש, הארות לסדר היום - אקטואליה, אורה של ירושלים - על אתרים בעיר, על הכלכלה ועל המחיה, אור המשפחה, אורות מן השםח, לאור הדף היומי, לאור ההלכה ודבר העורך.

השבת צהר

עלון רבני "צהר" (חלון בן העולמות ע"ר) למשפחה ולקהילה. גליון לפרשת בא מספר 232[9] מדורי העלון: פותחים צהר עם הרב יובל שרלו, הרב משה ביהל בזוית אישית, הרב חגע גרוס - דברים שרציתי לומר, צבי צמרת - דעת יחיד, דר' דניאל גוטליב - קשר משפחתי, הרב יחיאל וסרמן - שולחן השבת - דברי תורה לפרשת השבוע, מארון הספרים היהודי - ספרים חדשים, הרב אלישיב קנואל - קשר זוגי והרב שיינפלד - בדבה העיניים.

עולם קטן

העלון מופיע בפורמט גדול יחסית. הוא מכונה:"השבועון הדתי לצעירים". יצאו לאור 188 גליונות עד פרשת בא תשס"ט. [10]

כולל את המדורים הבאים: דבר תורה לנוער, מבחר שאלות ותשובות משו"ת סלולרי, שטחים פתוחים - סיפור, רשות הדיבור - קטעים שנשלחו למערכת, כל העולם כולו - איורעים מן העולם היהודי, בקורת ספרים, אקטואליה, ראיון מקיף עם אישיות מוכרת, מדור לנשים וחסידות. העלון עשיר בתוכן אקטואלי. העלון נחשב לעלון האהוב והמבוקש ביותר בקרב מתפללי בתי הכנסת.

קוממיות

העלון הוא של תנועת "קוממיות". העורכים הם :נתנאל יוסיפון ושמואל הולשטיין. מדורים: במה רוחנית,סיפורה של מצוה, דור דעה, אדני הבית - על המשפחה ומשולחנה של קוממיות.[11] - גליון 128 לפרשת ויגש.

ארץ ישראל שלנו

העלון מכונה:"העלון לכל יהודי בנושאי ארץ ישראל". הוא יוצא לאור על-ידי המטה העולמי להצלת העם והארץ. המדורים עוסקים ברובם באקטואליה, דברי תורה ופרשת השבוע. צבע העלון הוא "כתום" - הצבע של נאמני ארץ ישראל. גליון מספר 61 יצא לאור בפרשת בא. [12]

בטאונים פרטיים

מופצים בדואר אלקטרוני. מספר רב ונציין רק אחדים מהם:

  • הרב שמעון גולן, אפרת - דף פרשת שבוע - שנה י"ח – תשס"ט
  • חנן חסן - צוהר תעשה לתיבה (טו) - טעימה לכבוד שבת - על רקע חסידות חב"ד

העמוד הפותח של העלון

הערות שוליים