עכברא דשכיב אדינרי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

עכבר השוכב על דינרים. כינוי מושאל לעשיר קמצן שאינו נהנה מכספו, כשם שעכבר השוכב על דינרים אינו נהנה מהם.