עינוניתא דוורדא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אונא קטנה הנמצאת בריאה הימנית מבפנים, המונחת בחיי הבהמה בתוך כיס שבטרפש הריאה; צורתה עגלגלה; ונקראת גם "וורדא", או "גנב". עינוניתא דוורדא שחסרה, או שנמצאו שתיים, יש סוברים שהבהמה כשרה, ויש סוברים שהיא טריפה.


עינוניתא דוורדא שהיא גדולה כשאר האונות, ואינה דומה לעינוניתא דוורדא - טריפה, ואפילו אם אינה גדולה אלא כאונא הקטנה ביותר מכל האונות; ויש סוברים שאינה טריפה אלא אם כן היא גדולה כאונא הסמוכה לאומא; ויש מכשירים גם בזה.


היתה העינוניתא דוורדא משוכה וחדודה כאונא ולא עגלגלה, יש מטריפים ויש מכשירים.