עין הרע

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Nuvola apps kcmpartitions.png יש להשלים ערך זה
ערך זה עשוי להיראות מלא ומפורט, אך הוא אינו שלם, ועדיין חסר בו תוכן מהותי. הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. ראו פירוט בדף השיחה.

עין הרע הוא מושג המוזכר פעמים רבות בתלמודים, לפיו כאשר אדם מסתכל על אדם או חפץ בעין רעה, בקנאה ובשנאה, הדבר מזיק לו. היחיד שמחוסן מכך הוא יוסף הצדיק שהוא וזרעו התברכו בברכת "בן פורת עלי עין", שאין עין הרע שולטת בהם‏[1] כשם שהדבר מזיק למי שמביטים בו בעין הרע, כמו כן הדבר מזיק למטיל העין הרע עצמו ביתר שאת‏[2].

עין הרע שולט גם בעוברים, ומובא במדרש רבה[3] כי שרה אמנו הטילה עין הרע בעובריה של הגר והפילה כמה פעמים עד שבירכה המלאך שתלד את ישמעאל[4].

לפי רבי אליעזר, החשוב ביותר והדרך הטובה שידבק בה האדם הוא עין טובה, והגרוע ביותר שיתרחק ממנה האדם היא עין הרע‏[5].

לפי עדותו של שמואל שהיה בקי בחכמות שונות, תשעים ותשע אחוז מהאנשים שנפטרים, נפטרים מעין הרע.

מחלוקת הראשונים[edit]

על פי המובא במסכת בבא בתרא‏[6] אסור לאדם שיעמוד על שדה חבירו בשעה שהיא מליאה בתבואה, שמא יטיל בה עין הרע. לפי הרמב"ם‏[7] מידת חסידות היא שלא יסתכל אדם בעין הרע על שדה חבירו אבל אין בכח זה להזיק לחבירו. אבל הראב"ד‏[8] חלוק עליו וכן דעת רוב הראשונים‏[9].

דברים האסורים משום עין הרע[edit]

 • לקורא שני אחים לתורה‏[10]
 • למול שני אחים כאחד‏[11].

הערות שוליים

 1. רש"י שם, ברכות כ א.
 2. מגן אבות לרשב"ץ על אבות ב טז
 3. פרשה נ"ג
 4. מובא בבעל הטורים וברש"י שם
 5. אבות ב ט
 6. ב ב
 7. שו"ת פאר הדור סימן קכ"א
 8. בהלכות שכנים
 9. [ראה עוד [1]
 10. או"ח סימן קמ"א סעיף ו'
 11. יוד סימן רס"ה בפרישה