עזרה:תבניות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תבנית (Template) היא שיטת עריכה בויקישיבה, המאפשרת הצגת תוכן דף מסוים בדף אחר, בלי להעתיק אותו. תבנית היא דף שכתוב בצורה רגילה שיכול "להשתל" בכל דף בוויקישיבה, ומוצג כפי שהוא בזמן אמת. השימוש בתבנית מרכז טקסט במקום אחד, מונע כפילויות ושומר על אחידות בדפי ויקישיבה.

השימוש בשיטה זו דומה ליצירת קישור, אך במקום להוסיף שני זוגות של סוגריים מרובעים משני צידה המילה ([[ ו־]]) יש להשתמש בשני זוגות של סוגריים מסולסלים ({{ ו־}}). ניתן להעתיק בצורה זו את תוכנו של כל דף בכל מרחב שם, אך נהוג להעתיק דפים מתוך המרחב "תבנית:", שנוצר לשם כך. ההסברים שלהלן מתבססים על שימוש במרחב שם זה. לגבי שימוש בשיטה זו לדפים מסוגים אחרים ראו בהמשך.

יצירת תבנית פשוטה[edit]

כדי ליצור תבנית חדשה, כתבו במקום כלשהו (ארגז החול, למשל) את הטקסט הבא:

{{שם התבנית הרצויה}}

או:

[[תבנית:שם התבנית הרצויה]]

כאשר במקום "שם התבנית הרצויה" יש לכתוב את שם התבנית. רצוי שהשם יהיה בעברית.

לאחר שעשיתם זאת, שמרו את הדף ותקבלו קישור אדום כזה:

תבנית:שם התבנית הרצויה

לחצו על הקישור וערכו את התוכן בו כמו כל דף רגיל. בכל מקום שבו תרצו להוסיף את התבנית, כתבו את הטקסט {{שם התבנית הרצויה}}. התוכן שהזנתם לתבנית יופיע בדף באופן אוטומטי.

דוגמה[edit]

אם רוצים לכתוב תבנית תחת השם "חדש" יש לכתוב:

[[תבנית:חדש]]

לאחר הכתיבה מקבלים את התוצאה הבאה:

תבנית:חדש

לחיצה על הקישור תפתח דף עריכה חדש. יש לערוך אותו כמו כל דף רגיל, ולשמור בסיום העריכה.

בכל מקום בו רוצים להוסיף את תבנית, יש לכתוב את הטקסט:

{{חדש}}.

כדי לערוך את תוכנה של תבנית קיימת, אפשר לעשות זאת על ידי עריכת דף המכיל את התבנית: מתחת לאזור העריכה תופיע רשימה של תבניות המופיעות בדף. שימו לב כי קישור מהצורה {{שם התבנית הרצויה}} ישתיל את תוכן התבנית בדף בעוד קישור מהצורה [[תבנית:שם התבנית הרצויה]] יוביל לדף התבנית.

יצירת תבנית פרמטרית[edit]

ישנה אפשרות ליצור תבניות בעלות פרמטרים, שאותם ניתן לשנות בכל דף בו מופיעה התבנית. יצירת תבנית פרמטרית זהה ליצירת תבנית רגילה, ולפיכך יש לבצע את כל השלבים המתוארים בסעיף הקודם. ישנם שני סוגי פרמטרים: פרמטר שמי ופרמטר מספרי.

פרמטר שמי[edit]

לאחר שנוצרה תבנית, יש לכתוב בה שם פרמטר כאשר הוא ממוקף בשלושה סוגרים מסולסלים משני צדדיו (שימו לב: הוספת שני סוגרים מסולסלים תוביל ליצירת תבנית חדשה נוספת, ועל כך יש להקפיד). דוגמה לצורת כתיבת פרמטר:

{{{פרמטר1}}}

השימוש בפרמטר בדף היעד ייעשה על פי הסדר הבא:

  • שם התבנית
  • תו מפריד (|)
  • שם הפרמטר
  • הסימן =
  • ערך הפרמטר.

דוגמה[edit]

תחביר:

{{שם תבנית|פרמטר1=ערך1|פרמטר2=ערך2|פרמטר3=ערך3}}

דוגמה מעשית:

{{חדש|תמונה=כבש.jpg|שם=קרבנות עולה}}

ניתן לפרוס את הטקסט הנ"ל במאונך, במידה שישנם פרמטרים רבים. תחביר:

{{שם תבנית
|פרמטר 1=ערך1
|פרמטר 2=ערך2
|פרמטר 3=ערך3
}}

פרמטר מספרי[edit]

ניתן לכתוב פרמטרים ללא שם. במקרה כזה יש לתת לפרמטר מספר, כאשר הוא נמצא בין שלושה סוגרים מסולסלים. לדוגמה:

{{{1}}}

בתבנית בה מופיעים הפרמטרים {{{1}}}, {{{2}}} ו־{{{3}}} צורת הכתיבה בדף היעד לא תהיה:

{{שם התבנית|1=ערך1|2=ערך2|3=ערך3}}

אלא:

{{שם תבנית|ערך1|ערך2|ערך3}}

לדוגמה:

{{חדש|כבש.jpg|קרבנות עולה}}

החסרון בשימוש בתבנית כזו הוא שבריבוי פרמטרים, קשה לזכור מה יעודו של כל פרמטר, וקל להתבלבל בהם. מומלץ להשתמש בפרמטר זה רק כאשר יש שימוש בפרמטרים ספורים. חסרון נוסף בשימוש בפרמטרים מספריים הוא שלא ניתן להזין את הסימן שווה (=). לדוגמה, בתבנית {{חדש|כבש.jpg|קרבנות עולה = קרבנות ציבור}} אין פרמטרים שמיים, ואולם, התבנית תתייחס ל-"קרבנות עולה" כאל שם של פרמטר, ול-"קרבנות ציבור" כאל המידע שמוזן לו. כדי לעקוף בעיה זו, ניתן להזין את הקוד הבא במקום סימני שווה:

=

לחילופין, ניתן מלכתחילה להגדיר את התבנית עם פרמטרים שמיים. כלומר, התבנית {{חדש|תמונה=כבש.jpg|שם=קרבנות עולה = קרבנות ציבור}} תעבוד מצוין.

ניתן "לערבב" בתבנית אחת את הפרמטרים מסוג שם ומסוג מספר ביחד.

שינויי פרמטרים בתבנית קיימת[edit]

שימו לב: במקרה שמשנים בתבנית קיימת את מספר הפרמטרים, או שמשנים את הסדר שלהם, השינוי יבוא לידי ביטוי בכל הדפים שבהם הוכנסה התבנית לפני השינוי וזה עלול ליצור תוצאות לא צפויות ובלתי רצויות, כגון, הוצאת דברים מהקשרם או הופעת טקסט מיותר.

כדאי לתת על כך את הדעת בזמן שמשנים את התבנית ובכך ניתן למנוע את הבעיה לפני שנוצרה.

הגדרת ברירת מחדל לפרמטר[edit]

ניתן להגדיר ברירת מחדל לפרמטר כך שאם לא יוכנס ערך לפרמטר יופיע טקסט ברירת המחדל. כדי להגדיר ברירת מחדל לפרמטר כלשהו, לדוגמה, ל-{{{שם הספר}}} יש להוסיף קו אנכי (|) ולאחריו את טקסט ברירת המחדל באופן הבא:

{{{שם הספר|טקסט ברירת מחדל}}}

דוגמה נפוצה לשימוש בברירת המחדל היא באמצעות שימוש בתבניות קבועות של המערכת, כגון {{שם הדף}} המחזיר את שם הדף. הקוד

{{{שם הספר| {{שם הדף}} }}}

מאפשר לעורכים למלא את שם הספר, ואם פרמטר זה נותר ריק, ישמש שם הדף במקומו של הפרמטר.

ס:[edit]

הוספת הכיתוב "ס:" לפני שם של תבנית (או שם של דף כאשר הוא מוקף בסוגריים מסולסלים) גורמת להעתקת הדף בשלמותו מתוך דף המקור, כך שבעיון חוזר בדף העריכה לא ניתן יהיה לדעת שנעשה שימוש בתבנית כלשהי. לדוגמה, אם ניקח את התבנית {{ברוך הבא}}, הוספת ה-"ס:" תיראה כך:

{{ס:ברוך הבא}}

במילים אחרות, מדובר בפעולה הזהה להעתקת תוכן התבנית בעזרת "העתק-הדבק".

ניתן לעשות באפשרות זו שימוש במקרים בהם אין צורך לעדכן שנית את הטקסט, וכל המטרה היא לחסוך פעולת "העתק-הדבק". שימוש מסיבי ב-"ס:" היכן שאין צורך שתהיה תבנית מעודכנת עשוי להקטין את העומס על השרת. מנגד, החסרון הוא חוסר הדינמיות של תכונה זו: אם תתבצע עריכה בדף התבנית, השינוי לא ישתקף בדף אליו הועתקה התבנית. שימוש בתכונה זו לא מומלץ איפוא בתבניות ניווט בערכים.

קיים גם מספר מועט של תבניות שמחייבות שימוש בתכונה זו, אשר בהיעדר שימוש בתכונה לא יוצגו כראוי.


התייחסות לדף רגיל כאל תבנית[edit]

אפשר להתייחס לכל דף כאילו היה תבנית, באמצעות מיקוף בשני סוגריים מסולסלים והקדמת נקודתיים לשם.

{{:שם ערך}}

אם, לדוגמה, ברצונכם להעתיק את כל תוכן הערך עברית לדף מסוים, כתבו בדף היעד את הטקסט:

{{:עברית}}

שימו לב לסימן הנקודתיים ( : ) המופיע לפני שם הערך (עברית, במקרה זה). במידה ויתבצע שינוי בערך "עברית", השינוי ישתקף בצורה אוטומטית גם בדף היעד, בלי שנעשה בו עצמו אף שינוי.

בדרך דומה ניתן להעתיק את תוכנם של דפים אחרים, שאינם נמצאים במרחב השם המרכזי. לדוגמה: כדי להעתיק את כל תוכנו של השו"ת לדף מסוים, יש להקיש בו את הטקסט הבא:

{{ויקישיבה:שו"ת}}

שימו לב שבמקרה זה לא נוספו נקודתיים לפני המילה "ויקישיבה:". ניתן להעתיק בצורה דומה טקסטים ממרחבי שם אחרים, כדוגמת "משתמש:", "קטגוריה:", "שיחת ויקישיבה:" וכדומה.

גם במקרה של שימוש כזה בתבניות ניתן להשתמש ב־"ס:" ובפרמטרים.

דפי הפניה[edit]

ברגע שיוצרים דף הפניה מתבנית לתבנית, ויקישיבה תתייחס לדף ההפניה באותו האופן בו היא מתייחסת לתבנית עצמה.

תכנים שיופיעו בתבנית בלבד או שיופיעו רק בדפים המכילים את התבנית[edit]

לעתים יש צורך שתוכן מסוים יוצג בתבנית בלבד, ולא בדפים המכילים אותה (כגון הסברים לשימוש בתבנית, הקטגוריה של התבנית, קישורי בינוויקי, או הצבעת מחיקה על תבנית). במקרים אלו יש להשתמש בתג <noinclude> באופן הבא:

<noinclude>תוכן שמופיע בתבנית בלבד, ולא בדפים המכילים אותה.</noinclude>

לעתים מעוניינים במצב ההפוך; שתוכן יוצג בדפים המכילים את התבנית, אך לא בתבנית עצמה. במקרים אלו יש להשתמש בתג <includeonly> באופן הבא:

<includeonly>תוכן שלא מופיע בתבנית, אבל מופיע בדפים המכילים אותה.</includeonly>

בעת שימוש בתג <noinclude> יש לוודא כי הוא ממוקם בצמוד לתו האחרון שרצוי שיופיע בדפים המכילים את התבנית. לדוגמה, מיקום תג <noinclude> לאחר ירידת שורה יוביל להכללת שורת רווח מיותרת בדפים המכילים את התבנית ואף עלול לגרום לבעיות עימוד בין מלל הערך לטבלה שמקורה בתבנית.

טבלאות[edit]

פעמים רבות יש צורך ליצור טבלה בתוך תבנית, אך לעתים יש גם צורך להסתיר את התאים שאינם בשימוש. לפני קריאת פרק זה, מומלץ להכיר כיצד לבנות טבלאות בשפת ויקי.

{{{שם הספר}}}
מחבר {{{מחבר}}}
אורך {{{אורך}}}
תאריך הוצאה {{{תאריך הוצאה}}}
{{{אתר אינטרנט}}}

הטבלה משתמשת בשני אמצעים עיקריים: בתבנית {{!}}, שמציגה קו אנכי (|) ובהוראת תנאי מסוג {{#תנאי:הפרמטר לבדיקה|מה לכתוב אם הפרמטר קיים|מה לכתוב אם הפרמטר אינו קיים}}. נמחיש כיצד לבנות טבלה מסודרת באמצעות דוגמה: אנו מעוניינים ליצור את הטבלה שמשמאל עבור ערכי ספרים. כפי שניתן לראות, כל התאים בטבלה זו מוצגים. כעת נשנה את כל הפרמטרים, מלבד הפרמטר "שם הספר", כך שאם יהיו ריקים, לא תוצג השורה שלהם כלל.

עבור כל שורה שבה שתי עמודות, יש להשתמש בקוד הבא:

{{#תנאי:{{{פרמטר|<noinclude>-</noinclude>}}} |
{{!}} פרמטר
{{!}} {{{פרמטר}}}
{{!}}-
}}

כאשר את הכיתוב "פרמטר" יש לשנות לשם הפרמטר. בשורה האחרונה, עם הפרמטר "אתר אינטרנט", ישנה עמודה אחת בלבד שתוכנה מיושר לאמצע. עבור שורות מסוג זה, נשתמש בקוד הבא:

{{#תנאי:{{{פרמטר|<noinclude>-</noinclude>}}} |
{{!}} colspan="2" סגנון {{!}} {{{פרמטר}}}
{{!}}-
}}

כאשר את הכיתוב "פרמטר" יש לשנות לשם הפרמטר, ואת הכיתוב "סגנון" יש להחליף בסגנון הרצוי, כלומר, במקרה שלנו, יישור לאמצע. לבסוף, לגבי הפרמטר הראשון, נשתמש בברירת המחדל, כך שאם לא ניתן שם הספר, נשתמש בשם הערך במקום. הקוד המלא לדוגמה זו ותוצאותו, להלן:

{| class="wikitable" align="left"
! colspan="2" | {{{שם הספר| {{שם הדף}} }}}
{{!}}-
{{#תנאי:{{{מחבר|<noinclude>-</noinclude>}}} |
{{!}} מחבר
{{!}} {{{מחבר}}}
{{!}}-
}}
{{#תנאי:{{{אורך|<noinclude>-</noinclude>}}} |
{{!}} אורך
{{!}} {{{אורך}}}
{{!}}-
}}
{{#תנאי:{{{תאריך הוצאה|<noinclude>-</noinclude>}}} |
{{!}} תאריך הוצאה
{{!}} {{{תאריך הוצאה}}}
{{!}}-
}}
{{#תנאי:{{{אתר אינטרנט|<noinclude>-</noinclude>}}} |
{{!}} colspan="2" style="text-align: center;" {{!}} {{{אתר אינטרנט}}}
}}
|}
תבניות
מחבר {{{מחבר}}}
אורך {{{אורך}}}
תאריך הוצאה {{{תאריך הוצאה}}}
{{{אתר אינטרנט}}}

במידה שתשתמשו בקוד זה בתוך תבנית, ולאחר מכן תשתמשו בתבנית זו, תראו כי אם לא תמלאו את הפרמטרים "מחבר", "אורך", "תאריך הוצאה" ו"אתר אינטרנט", לא תוצג השורה שלהם.

ראו גם[edit]