עור אדם

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

השכבה החיצונית של גוף האדם. הוזכרה בהלכה במספר נושאים.

איסור אכילתו[edit]

לדעת הרמב"ם יש באכילת עור אדם איסור תורה שנכלל הוא באיסור אכילת בשר אדם. (ילקוט יוסף יורה דעה חלק ב עמוד סד)

ואילו לדעת הבן איש חי והפרי מגדים האיסור הוא רק מדרבנן. (הובאו שם)