עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חידוש של ריש לקיש, שקובע שכיון שלא חציף איניש לזיופי הרי שעדים החתומים על השטר, מדאורייתא השטר כשר, אף בלי קיום בבית דין.