נבלת עוף טהור

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

עוף טהור שמת או שנשחט שלא כדין.

"נבלת עוף טהור" - אינה מטמאה במגע ובמשא, אלא בבית הבליעה. כלומר: אדם שבלע כזית מ"נבלת עוף טהור", כל זמן שהכזית נמצא בבית בליעתו, הריהו מטמא בגדים וכלים שנוגע בהם באותה שעה, ועושה אותם "ראשון לטומאה".