Difference between revisions of "מליצי יושר - בשם אומרו (ספר) - The other honest advocates"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 29: Line 29:
  
 
== השלמת הספר==
 
== השלמת הספר==
בהשלמת ועריכת הספר המחבר קיבל שמות והסטוריה נוספת מאת הרב [[מרדכי גנוט]] מחבר לוח [[דבר בעתו]] מחסידות [[ויזניץ]] ב[[בני ברק]] וכן ביקש ליתן והביא אח המחבר ר' [[דוד סופר]] מחבר לוח הזמנים [[עתים לבינה]]{{הערה|הבנוי בזמנים רובו ככולו על לוחות הזמנים של הרב [[ידידיה מנת]] מ[[ירושלים]], וביארצייטים על לוח דבר בעתו של הרב [[מרדכי גנוט]] מחסידות [[ויז'ניץ]] ב[[בני ברק]] ו[[ספר מליצי יושר בשם אומרו]] לר' [[אברהם אליעזר סופר]] מ[[ירושלים]]}} מהלוח עתים לבינה לספר.
+
בהשלמת ועריכת הספר המחבר קיבל שמות והסטוריה נוספת דרך ר' דוד (אהרן) סופר מאת הרב [[מרדכי גנוט]] מחבר לוח [[דבר בעתו]] מחסידות [[ויזניץ]] ב[[בני ברק]] וכן ביקש ליתן והביא אח המחבר ר' [[דוד סופר]] מחבר לוח הזמנים [[עתים לבינה]]{{הערה|הבנוי בזמנים רובו ככולו על לוחות הזמנים של הרב [[ידידיה מנת]] מ[[ירושלים]], וביארצייטים על לוח דבר בעתו של הרב [[מרדכי גנוט]] מחסידות [[ויז'ניץ]] ב[[בני ברק]] ו[[ספר מליצי יושר בשם אומרו]] לר' [[אברהם אליעזר סופר]] מ[[ירושלים]]}} מהלוח עתים לבינה לספר.
  
 
==[[לב החכמה מליצי יושר]] (השלישי)==
 
==[[לב החכמה מליצי יושר]] (השלישי)==

Revision as of 18:22, 20 August 2019

ספר מליצי יושר בשם אומרו - He is an honest advocate הינו ספר אנציקלופדיה לימי ההילולא של חכמי ופרנסי ישראל והסטוריה ודברי הימים שחיבר אותו אברהם אליעזר סופר תושב ירושלים ארץ ישראל.

הודפס בעיר הקודש ירושלים תובב"א בחודש מנחם אב שנת ה'תשס"ג ויצא לאור ביום י"ח אלול בחודש הרחמים והסליחות שנת ה'תשס"ג, מהדורא שניה הודפסה בשנת ה'תשע"ה.

שמו של החיבור ניתן משום שימליץ טוב בעד מי שיאמר דבר בשם אומרו ביום הילולתו של אותו חכם כדברי המשנה באבות דהתורה נקנית במ"ח דברים וקנין 48 הוא הנאמר שם (אבות פרק ו משנה ו) וְהָאוֹמֵר דָּבָר בְּשֵׁם אוֹמְרוֹ, הָא לָמַדְתָּ כָּל הָאוֹמֵר דָּבָר בְּשֵׁם אוֹמְרוֹ מֵבִיא גְאֻלָּה לָעוֹלָם, שֶׁנֶּאֱמַר, וַיִּוָּדַ֤ע הַדָּבָר֙ לְמׇרְדֳּכַ֔י וַיַּגֵּ֖ד לְאֶסְתֵּ֣ר הַמַּלְכָּה֑ וַתֹּ֧אמֶר אֶסְתֵּ֛ר לַמֶּ֖לֶךְ בְּשֵׁ֥ם מׇרְדֳּכָֽי (אסתר ב, כב). הודפס בדפוס לאור בירושלים, וחנות ספרי קודש אור הצפון בירושלים התעסק בהפצתם בארץ ובחו"ל ובהדפסתם מחדש בכריכה חדשה.

מליצי יושר (הראשון)

יש ספר נכבד מליצי יושר (הראשון) שקדמו בשם הראשון, מאת רבי אברהם כלפון ראב"ד טריפולי וצפת.

מליצי יושר (קונטרס)

יש קונטרס בן 15 עמודים בשם מליצי יושר (קונטרס) שקדמו בשם הראשון מאת ר' עמנואל מנחם מענדיל מענכין רבינוביץ מוהליבר ליפשיץ (רמ"ל) יליד רוסיה ועלה לירושלים.

בשם אומרו (הראשון)

כמו כן יש ספר בשם אומרו (הראשון) על התורה שקדמו בשם השני מאת ר' רפאל שמאי ז"ק ובניו מירושלים.

מליצי יושר (השני) תוכן הספר

הספר הינו אנציקלופדיה לימי ההילולא של גדולי ישראל בצירוף אמירות וציטוטים ממה שהיה שגור בפיהם ובמשנתם הנקרא בלשון חז"ל מרגלא בפומיה. המחבר בעידודם של רבותיו ראשי הישיבה. הספר נדפס במהדורות רבות והופצה כמות רבה ממנו על ידי המחבר בארץ ישראל ובארצות הברית[1]. הספר מליצי יושר בשם אומרו He is an honest advocate קיים במאגר הספרים בספריה הלאומית בגבעת רם.

מקורות הספר

הספר משתמש במקורות רבים ומתוכם שם המחבר לנגד עיניו שלשה ספרים עיקריים שראשי תיבות שלהם מז"ל. ושם כנגד עיניו את מאמר חז"ל (תיקוני הזוהר דף קכ"ז עמוד א'): וּבְגִין דְיהו"ה אִסְתַּלַּק בְּמַזָּלָא קַדִּישָׁא עִלָּאָה דְאִיהוּ כֶּתֶר עִלָּאָה, בְּהַהוּא זִמְנָא, חַיֵּי בָּנֵי וּמְזוֹנֵי לַאו בִּזְכוּתָא תַלְיָא מִלְתָא אֶלָּא בְּמַזָּלָא תַלְיָא מִלְתָא, וּבְהַהוּא זִמְנָא הַכֹּל תָּלוּי בְּמַזָּל וַאֲפִילוּ סֵפֶר תּוֹרָה בְּהֵיכָל.

וכן מלוחות שנה כלוח שיח ישראל ולוח דפוס חדוה, ועוד.

ספר מליצי יושר - בשם אומרו מאת המחבר הנזכר לעיל מירושלים הביא מתורתם ואמרותם של כל החוגים והעדות הודפס במהדורות רבות מכיל 628 דפים.

השלמת הספר

בהשלמת ועריכת הספר המחבר קיבל שמות והסטוריה נוספת דרך ר' דוד (אהרן) סופר מאת הרב מרדכי גנוט מחבר לוח דבר בעתו מחסידות ויזניץ בבני ברק וכן ביקש ליתן והביא אח המחבר ר' דוד סופר מחבר לוח הזמנים עתים לבינה[2] מהלוח עתים לבינה לספר.

לב החכמה מליצי יושר (השלישי)

המחבר הדפיס גם לאחר שנתיים לוח שנה ל46 מדינות בעולם בשם לב החכמה מליצי יושר עם קיצור מליצי יושר - בשם אומרו לשנת ה'תשס"ה.

יצא לאור בירושלים ביום כ"ח באלול חודש הרחמים והסליחות שנת ה'תשס"ד.

מליצי היושר השלם - שמות הגדולים (הרביעי)

המחבר שחיבר הספרים הנ"ל הדפיס גם את ספרו 'מליצי היושר השלם' - 'שמות הגדולים' שיצא לאור בכ"ט לחודש אלול דהוא חודש הרחמים והסליחות שנת ה'תשע"ד.

  • טעם קריאת ב' שמות הללו, שמות הגדולים, מליצי היושר החדש, שכן כבר קדמו בשם זה החיד"א בקריאת שם ספרו שם הגדולים בו הביא מערכות רבות של ספרים וסופרים, וכן קדמו בשם זה מוהורנ"ת מברסלב שקרא לספרו שמות הצדיקים ובו הביא מכל רבני אשכנז וספרד וכל העדות.

על כן בחר המחבר את השם שמות (כשם הראשון של ספר, שמות הצדיקים) והשם הגדולים (כשם השני של ספר, שם "הגדולים").

בראש הלוח של לב החכמה מליצי יושר

בראשו של הלוח קיבל המחבר מכתב הסכמה וברכה ללוח הזמנים מאת בעל תוכנת חזון שמים הרב איתן ציקוני מאופקים, שממנו רכש המחבר את זמני השנה ומועדיו ל46 מדינות.

הערות

  1. ואחוזים ניכרים הופצו על ידי הוצאת יפה נוף - פלדהיים, וכן על ידי הוצאה לאור וחנות ספרים אור הצפון בירושלים
  2. הבנוי בזמנים רובו ככולו על לוחות הזמנים של הרב ידידיה מנת מירושלים, וביארצייטים על לוח דבר בעתו של הרב מרדכי גנוט מחסידות ויז'ניץ בבני ברק וספר מליצי יושר בשם אומרו לר' אברהם אליעזר סופר מירושלים