מי חלב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כתב הרמ"א ביורה דעה סימן פז סעיף ו, וז"ל: "מי חלב, אוסרים המאכל כמו חלב עצמה. ואפילו בבישול, יש לאסור לכתחלה (כן משמע בארוך כלל ל"א)"".

ושם, בסעיף ח, כתב המחבר: "יש מי שאומר דנסיובי דחלבא (פי' חלב המתמצה מקפאון הגבינה), אינם בכלל מי חלב, ואסור מן התורה. אלא, מי חלב היינו אחר שעושים הגבינות מבשלים הנסיובי, והאוכל צף מלמעלה, ולא נשאר בו אלא מים בעלמא. זהו הנקרא מי חלב.

ראה עוד[edit]