מילון הראי"ה:עולם

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

העולם - שמים וארץ וכל צבאם, המון בריות לאין תכלית, המון כוחות לאין חקר, המון הופעות והזרחות, המון תעופות מתגברות ומתחדשות, מתלטשות ומתגבשות [ע"ר ב קנח]. המציאות כולה, שבה נכללים גם העולמות העליונים [מא"ה א קלז].

עולמים[edit]

חיים, נשמות, צבאי צבאות, כל היצורים וכל חוג החיים וההויה שלהם [עפ"י א"ק ב רפג, תמב].