מילון הראי"ה:אלהים (לעומת אלהות)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
ערך זה עוסק באלהים (לעומת אלהות). אם התכוונתם למשמעות אחרת, עיינו בערך אלהים (פירושונים).

מורה על ההנהגה [א"ה 919]. הנהגת ד' במשפטיו ועלילותיו על ארץ רבה, שההתבוננות בה מולידה את האהבה והיראה העליונה השכלית [עפ"י ע"ר א רלה]. ההנהגה הקשורה בסדרי הסיבות המקושרות וחבוקות זו בזו ע"פ רצונו ית"ש [מ"ש שנח (ה' שיט)]. מיסד כל החוקים, מסדר כל הטבעים, מתיחס אל היצורים המוגבלים, ביחס של קרבה גדולה, שהיא מלאה השגחה של חמלה ורחמים לאין סוף ותכלית [ע"ר א רכב]. ע' במדור זה, "אלי". ע' בנספחות, מדור מחקרים, השגחה לעומת רצון. שם אלהים - שם המתפשט בתור כח מנהיג, מושל, מארגן ומאחד, מעלה ומקדש [ע"ר א כ]. ◊ (בשם אלהים כלול) הטבע של המוסר הכללי, הנמסך [הנמשך] בעצמיותה של ההויה, (ש)ההנהגה האלהית, המקושרת עם היחס המוסרי, בין באישים פרטיים בין בלאומים ובכללים, הכל הוא המשך (ממנו) [עפ"י א"ק ג כג (ע"ט ב)]. ע' במדור זה, י־ה־ו־ה, שם הויה. ושם, "ד' הוא האלהים".