מילון הראי"ה:איש חי רב פעלים מקבצאל (כינוי)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הוא הכה את שני אריאל מואב - שאין שום מלחמה כבדה לו. והוא ירד והכה את הארי בתוך הבור ביום השלג - שכל כח אדיר המתחבר עם המניעות היותר נמרצות הוא מנצח. והוא הכה את איש מצרי איש מראה וביד המצרי חנית וירד אליו בשבט, ויגזול את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו - ושכל מה שיש להשתמש בו לטובה הנם שבים תחת ידו להגביר אונו, הודו ונצחו [עפ"י ע"ה קיד]. ע' במדור אישים, בניהו בן יהוידע.