מילון הראי"ה:איסתלגנית (כינוי)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אסתן - הוא צפון, לגנית - מלשון לגיון. הכוחות הרעים הצפונים שהם פועלים בפועל לחבל, להיות קרובים אל הדרכות רעות ודרכים מפסידים, והם מפסידים במעשה ובפועל הקנינים השכליים והמעשיים, מחבלים מעשיו של אדם ודעותיו. (הכוחות הרעים) שמתעוררים באדם ע"י הפסד הכח המדמה המעורר ג"כ כח רע שכלי צפון, איסתלגנית, הצפוני, הוא היצה"ר הצפון בלבו של אדם, ועמו המון הכוחות הרעים הצפונים, הנרדמים בלבו של אדם, המתעוררים ע"י מקרים רעים [עפ"י ע"א ב ז מט]. ע' במדור זה, "מלאך חבלה". ושם, מזיקים. ושם, שד. ושם, "תכסיפת".