מילון הראי"ה:איסור המאכלות וההנאות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

<זרם הכח מוצא הוא את תעודתו בתור תכלית לכל גלגוליו, כשהוא בא באדם שהכשיר כבר את כחו על פי חפץ מבוסס בבסיס של אור שכל טוב, הרגשה עדינה ויושר שלם>. לא בכל מה שהכח זורם עלול הוא שיבא לתן את תפקידו כשיבא אל חוג האדם על ידי אכילה והנאה. לפעמים הכח החבוי בתוך האוכל הוא כל כך מלא ערפל, עד שיאפיל את זוהר החיים גם באדם היותר מפותח, וזהו סוד ' איסור המאכלות וההנאות, כל אחד לפי ערכו' [קבצ' ב קמח]. ע' במדור זה, מאכל, סוד קדושת המאכלים. ושם, מאכלות כשרות (עניינן).